Welkom!

Welkom op de website van dorpsbelang Wirdum-Swichum.

Hier leest u alles over wonen en leven in de dorpen Wirdum en Swichum.

Agenda items

Historische wandeling naar Jousmastate

  • 19 april 2024 19:30
  • De Golle

Rommelmarkt

  • 20 april 2024 09:30
  • De Golle

Bekijk de volledige agenda

Woningbouwplan Hikkemieden

In 2022 wordt er gestart met de volgende fase van de nieuwbouw bij Hikkemieden

Lees meer

Werkgroep Duurzaamheid

Deze werkgroep onderzoekt en bedenkt hoe we onze dorpen duurzamer kunnen maken.

Lees meer

Alle werkgroepen

Er zijn verschillende werkgroepen in Wirdum en Swichum actief. Ze denken mee over verschillende thema's en steken de handen uit de mouwen. Doet u mee?

Lees meer

Witte jim wol dat wy bisten der ek mei sitte, dy simmer- en wintertiid. If fersettene fan de klok soarget foar mear oanridingen omdat bisten der net op fertocht binne dat it ferkear in oere earder op gong komt. It kostet ús wol in wike om der oan te wennen.

Melle Mol

Nieuwste berichten & artikelen

slider image

Verslag Netwerkbijeenkomst Dorpsbelang van 13 maart

Opening
Sjors Hempenius heet iedereen welkom. Er zijn 48 dorpsbewoners aanwezig.

Presentatie…

slider image

Fan ‘e toer besjoen door Alwien de Boer

Zomertijd

Twee keer paar jaar laait de discussie op: gaan we de zomertijd en de wintertijd afschaffen? We zijn er…

slider image

Nieuws van Dorpsbelang

Op de afgelopen bestuursvergadering van Dorpsbelang is er bezoek geweest van een vertegenwoordiging van Centerrr. De leiding…

slider image

YouTube video gezien op de avond over cyber criminaliteit gemeente Leeuwarden

Dorpsbelang woonde een bijeenkomst van de gemeente Leeuwarden bij over cyber criminaliteit en deelt hierbij graag deze video.…

slider image

Data inloopbijeenkomsten TenneT over nieuwe hoogspanningsverbinding

TenneT wil tussen Vierverlaten en Ens nieuwe elektriciteitsmasten (hoogspanningsverbinding) aanleggen. Eén van de mogelijke…

slider image

Fan ‘e toer besjoen

Februari 2024 was de warmste maand ooit. Het is vast ook de maand van het ‘grijze’ weer. De zonnepanelen leverden een stuk…