Agenda

  • Donderdag 14 september: Start W3 wandelaar Ale Postmus
  • Vrijdag 15 september: Start fietsers W3 klassieker
  • Zaterdag 16 september: Finish W3 klassieker

Twitter

Melle Mol

Lorem

Jo moatte der wol in bytsje moai waar by hawwe. En net sa as by myn merke op 8 septimber, dy’t spitich genôch om‘t waar net troch gie.

Nieuws en mededelingen vanuit Dorpsbelang september 2017

Nieuws en mededelingen vanuit Dorpsbelang september 2017

Mededelingen vanuit Dorpsbelang

Vergaderdata 2017

Maandag 2 oktober

Maandag 6 november

Locatie: De Golle

De vergadering begint om 19:30. Tussen 19:30 en 20 uur is er een inloopspreekuur. Tijdens dit spreekuur zijn dorpsbewoners van harte uitgenodigd om zaken die spelen rondom bijvoorbeeld leefbaarheid en veiligheid in het dorp, buurt of straat met ons te delen.

Weer op gang

De zomervakantie is voorbij en we zijn, na een pauze van zo’n twee maand, weer begonnen op maandag 4 september. Bijna alle bestuursleden waren aanwezig. Alleen Jan en Alwien hadden nog een vakantietrip.
Zoals altijd begint onze vergadering met een inloophalfuur. Deze keer met een bezoeker die geïnteresseerd is om bij ons in het bestuur te komen. Dat was een mooie verrassing en we hopen dat over een tijdje de interesse leidt tot bekendmaking van een nieuw enthousiast bestuurslid.

In de eerste vergadering hebben we vooral de lopende zaken van vorig jaar langsgelopen. Hieronder volgen enkele besproken punten.

Zonnepark

Er is nog geen behandeldatum bekend voor de behandeling van beroeps- schriften bij de Raad van State. Verder is er een mooi aantal mensen geïn- teresseerd om in een werkgroep zitting te nemen over duurzaamheid. Doel is om met hen binnenkort te gaan starten.

Ideeën voor tennisbaan

Verder zijn er suggesties binnengekomen om ter plaatse van de tennisbaan (die helaas gaat verdwijnen) een trailerhelling te maken. Die plannen geven we door aan de werkgroep die daarmee bezig is om zo te kijken of dat past. Hopelijk kunnen we straks een goed voorstel aan de gemeente presenteren zodat daar een mooie nieuwe invulling kan komen. 

Reclamemast

Een bijzonder onderwerp tijdens de vergadering betrof de nieuwe reclame- mast bij Van der Valk. Dat kwam mede door een verzoek van Natuurmonu- menten en Milieufederatie die hiervoor aanwezig waren. Er is moeite met de lichtuitstraling van deze mast en daarom proberen we gezamenlijk in contact te treden met de eigenaar om te kijken of er wat aan te doen is.

Verkeersmaatregelen

Ook een aantal verkeersmaatregelen die we voor de vakantie aan de orde hadden, zijn besproken en daarover gaan we het contact met de gemeente weer oppakken.

Hikkemieden

De werkzaamheden voor het speelveldje zijn gelukkig voor de vakantie be- gonnen en er staat inmiddels al vrij veel. Dat is mooi. Dank aan de gemeente en we hopen dat er veel plezier beleefd gaat worden.

Trafohuisje

In de rondvraag hadden we het over de plannen voor een trekkershut in het trafohuisje. We waren wat verrast door dit leuke initiatief. Er was hierover geen contact met Dorpsbelang geweest. Wel hebben we de buurt van de ons bekende informatie op de hoogte gebracht. Inmiddels, een dag later, heb ik gesproken met de heer Van der Zwaag die hier mee bezig is. Hij was zo druk met planvorming en andere zaken dat er in het voortraject nog geen contact gelegd was. Inmiddels, zo geeft hij aan, is er al wel met de omwonenden gesproken.

Johan Kruiger 

 

 

Intressant bericht? Deel het!