Agenda

 • Donderdag 14 september: Start W3 wandelaar Ale Postmus
 • Vrijdag 15 september: Start fietsers W3 klassieker
 • Zaterdag 16 september: Finish W3 klassieker

Twitter

Melle Mol

Lorem

Jo moatte der wol in bytsje moai waar by hawwe. En net sa as by myn merke op 8 septimber, dy’t spitich genôch om‘t waar net troch gie.

Werkgroep Groen

Werkgroep Groen

(Herschreven op 29-01-2016) Werkgroep Groen Wirdum Swichum is een werkgroep onder Dorpsbelang Wirdum Swichum. De werkgroep Groen geeft de in onze dorpsvisie aangegeven groene plannen vorm, in nauwe samenwerking met dorp en gemeente. Ter informatie: De concept dorpsvisie is door 10 smaakmakers uit het dorp samen met dorpsbelang in nauwe samen werking met het dorp opgesteld; in 2013/2014 is de concept dorpsvisie meerdere malen besproken met het dorp. Via de Tuorkefretter en de site van Wirdum Swichum houden wij het dorp op de hoogte en zijn altijd aanspreekbaar. Namens Dorpsbelang, Werkgroep Groen (Froukje Boonstra, Jaap de Boer, Raoul van Klaveren,Johan Kruiger en Yvonne van Manen), tel 2551814

 

Dorpsvisie wirdum swichum (zie op de site van wirdum en swichum).

 

In de dorpsvisie staat het volgende over het Groenplan Wirdum-Swichum. Met onze huidige  projecten/acties vullen we als werkgroep Groen geleidelijk het Groenplan in:

 

Groenplan Wirdum-Swichum (duurzaamheid, leefbaarheid, samen genieten, natuur, landschap, cultuurhistorie)

 

In ons dorp hebben we, dat staat ook in het bestemmingsplan, te weinig openbaar groen. Daarnaast vind je in de stad tegenwoordig meer natuur dan op het platteland. Dat laten we niet op ons zitten! Juist nu het aaisykje sterk terug loopt is het belangrijk om de jeugd ook op andere wijze te betrekken bij de natuur. We kijken in overleg met gemeente en betrokken bewoners hoe we dorpseigen groen kunnen ontwikkelen:

 

 • bloemrijke bermen met vlinders en insekten,
 • aanplant van (fruit) bomen en bessenstruiken om samen te plukken,
 • een groen/ruig speelterrein voor de jeugd,
 • een zwemplek in een heldere Wirdumervaart,
 • moestuinen en een gezamenlijke groententuin voor eigen dorp of voedselbank,
 • composthopen in eigen tuinen
 • meer struweel voor vogels in en rond het dorp, waar helaas de weidevogels vrijwel zijn verdwenen,
 • meer ruimte voor kleine zoogdieren zoals egels in de tuinen,
 • ruimte bij huizen en kerken voor huiszwaluwen, mussen, spreeuwen, gierzwaluwen en vleermuizen.
 • tuinieren in sier- en moestuin als het even kan zonderkunstmest en bestrijdingsmiddelen,
 • Dorpseigen groen ontwikkelen we langs de wegen, in de plantsoentjes, bij de ijsbaan, langs de oevers van de Wirdumervaart, op de delen van Hikkemieden die braak liggen en in onze tuinen. Wijken met een groene, meer natuurlijke uitstraling en met plekken voor kinderen om te spelen in de natuur scoren hoog op leefbaarheid. Mensen blijken er zich sneller te ontspannen. Insekten, zoals bijen, zijn belangrijk bij de bevruchting van landbouwgewassen en van fruitbomen. Bedenk ook dat het vervangen van steen door groen in tuinen de kosten vermindert van wateropvang. Voorbeeld projecten kunnen de projecten Hikkemieden en de Loodyk zijn, zie pag 16 en 18 Dorpsvisie.

 

Over onze activiteiten berichten wij via de Tuorkefretter. Hieronder vindt u een overzicht daarvan.

 

 

Tuorkefretter december 2015

 

Een enthousiaste groep dorpelingen heeft in  twee uur tijd eind november 2000 bloembollen keurig in de Wirdumse grond gestopt. We konden genieten van elkaar, mooi weer, wirdumse thee en zelf gebakken cakes en tot slot voor iedere planter een paar bloembollen. Al die bollen gaan zorgen voor een vrolijk voorjaar voor ons allemaal en geven voedsel voor vroege vlinders en insekten. We hebben ze samen bijeengespaard bij de Superr actie, de kerk en de gemeente hebben het bedrag aangevuld, zodat de hele doorgaande weg in de bebouwde kom (Lege dyk, greate buorren en swichumerdyk)  met gele toefjes narcissen versierd zal zijn en rond het hek van het kerkhof en in de voortuin van de Golle zullen daarnaast ook roze en paarse en witte stinzenplanten de lente in luiden. Een heel geslaagde dag! Op het moment van schrijven moeten de honderden bollen bij de swichumerdyk nog in gekocht worden en door de buurt aangeplant worden, of dat nog in december lukt hangt af onder andere af van het weer.

 

Ralph Ferwerda

 

 

Tuorkefretter november 2015

 

Uitnodiging!

 

Dorpsbewoners kom bolletjes planten op 28 november 2015

 

Wie: Dorpsbewoners jong en oud van harte welkom, we hebben jullie hulp nodig!!

 

Om bloembolletjes te planten of om gewoon te genieten van een feestje

 

Samen met je kinderen bloembollen planten is leuk!

 

Waar verzamelen: bij de Golle

 

Als het kan met schep(je)

 

Wanneer: 28 november 14.00

 

Waarom: Op 28 november wordt een feestelijke start gemaakt met de uitvoering van de prijswinnende ideeën van het Wirdum Swichum Fonds van de Superr. De kerk, de gemeente en de werkgroep Wirdum-Swichum hebben ook een duit in het zakje gedaan; bedankt allemaal!

 

Wat gaan we doen: stinzenbollen planten

 

De bollenplanters krijgen bij de Golle een zakje bollen en de plek waar ze de bollen kunnen planten. Stinzenplanten bloeien in het vroege voorjaar, geven een vrolijke start van de lente, zijn karakteristiek voor de friese terpen en geven voedsel voor vroege vlinders en insekten.  Denk daarbij aan sneeuwklokje, narcis, aytablomke, boerenkrokus, bosanemonen en daslook. De Golle krijgt nieuwe Hortensia’s in de tuin; we kijken nog of we dat de 28e doen of komend voorjaar.

 

Waar gaan we ze planten:

 

1. Rondom de kerk

 

Er wordt een start gemaakt met het beplanten van de grasrand buiten het hek van het kerkhof, helemaal rondom de kerk.  Het is een plek,  waar iedereen uit het dorp langskomt en van kan genieten. De gemeente stelt stinzeplanten ter beschikking, die we ook rond het hek en in de achtertuin van de Fikarij kunnen aanbrengen, evenals zaad van de slanke sleutelbloem en daslook. De kerk neemt de aanschaf van bollen voor zijn rekening. 

 

2. Langs de Swichumerdyk, het Hof en de Laege Dyk en in de Golle tuin

 

We willen ook de hoofdweg door Wirdum opvrolijken. We zijn nog in overleg met de gemeente hierover, zodat we op de 28e november kunnen starten met het aanbrengen van bolletjes, bij de toegang naar Wirdum van de Legedyk,  onder de Spaanse Aken hagen langs de Legedyk en Swichumerdyk, in de perken bij het Hof en in de voortuin van De Golle. De gemeente plant bollen langs het voetpad tegenover de kerk  richting Algerasingel.

 

We hopen dat dit alles ook weer mensen inspireert om meer ruimte te geven aan stinzenplanten in de eigen tuin. Heb jezelf nog ideeën voor plantplekken, meld je dan; wij kunnen kijken of ze geschikt zijn voor stinzenbolletjes.

 

 

Tuorkefretter mei 2015

 

Natuur en insektenhotels in het dorp

 

Langs de Loodyk in het dorp ter hoogte van de Wirdumervaart is dit voorjaar de voedselrijke bovenlaag verwijderd.  Er is een bloemrijk mengsel  ingezaaid en er zijn rozen, besdragende struiken en stinzenplanten zoals daslook en bostulp uit de heemtuin van Leeuwarden toegevoegd. Twee appelbomen en een perenboom van een oud ras zijn aangeplant.  Er zijn ook vier prachtige grote stronken door de gemeente neergelegd, waarin insecten als vlinders en wilde bijen kunnen schuilen en hun eitjes kunnen afzetten. Ook langs het paadje vanaf de kerk richting Algerasingel is de voedselrijke bovenlaag verwijderd; hier is een bloemrijkmegsel ingezaaid en worden in het najaar stinzenflora als narcisjes, sneeuwklokjes en wilde hyacinth aangeplant. We willen beginnen met het maken van plannen voor het braakliggende terrein bij de Hekkemiedewijk.

 

Oogstfeest en stekjesdag

 

De stekjesdag in de voortuin de Golle was erg gezellig. We denken erover om in het najaar een oogstfeestje te organiseren. Een dag waarop je zelfgemaakt jam, kruidenthee, gedroogde kruiden, verse groenten uit de moestuin, pompoenen, overtollige vaste planten, plantenzaad, bolletjes van stinzenplanten en wat er nog meer uit het dorp naar boven komt, kunt ruilen, kopen en verkopen. Een dag waarbij de bollen de grond in gaan bij de Algerasingel. Bij een oogstfeest hoort natuurlijk een lekker eigen gemaakte najaarssoep met een eigen gemaakt wijntje.  Wie weet gaan we ook  mussenflats bouwen die dag of voederhuisjes of vetballen maken voor de winter of …...

 

 Vragen, ideeën en opmerkingen over bovenstaande kun je bij ons kwijt. Laat het ons horen, je komt vast wel een van ons tegen in het dorp. Of mail naar dorpsbelang via db.wurdum.swichum@gmail.com

 

 

 

Tuorkefretter maart 2015

 

Pilot nieuw groenbeheer in Wirdum

 

In de vorige Tuorkefretter hebben we ’t hier al over gehad en inmiddels zijn we verder gekomen: Wirdum is binnen Leeuwarden pilotdorp geworden voor een meer op natuur gericht maaibeheer, zoals dat ook in heemtuinen gebeurt. Zoals jullie al hebben kunnen zien is ook begonnen met de herinrichting van de houtwal tegenover De Golle en het aangrenzende grasveld.  Wil je er meer van weten? Op de jaarvergadering van Dorpsbelang op  woensdag 25 maart zal een en ander toegelicht worden. Als spreker is uitgenodigd de heer Bram Bleeker die bij de gemeente Leeuwarden werkt.

 

Stekjesdag bij De Golle

 

Zaterdag 11 april kun je in de voorjaarszon bij de Golle stekjes kopen, verkopen of ruilen. Dorpsbelang zorgt voor een bakje koffie of thee. Er zijn plantjes van tuinplanten, eetbare wilde planten, moestuinplanten, karakteristieke dorpstuinplanten te ruil en te koop..  Je kunt er vogelhuisjes of een kruidenbak  (zien) timmeren en de lekkere en gezonde kruiden erin passen direct kopen.  Misschien dat Vogelwacht Wirdum ook mee doet.  Als er andere wensen en ideeen opborrelen mail ze dan naar dorpsbelang via db.wurdum.swichum@gmail.com . Of bericht het aan één van ons. Mocht je stekjes willen inbrengen, dan vinden we het leuk om dat te horen.

 

 

Tuorkefretter februari 2015

 

Pilot nieuw groenbeheer in Wirdum

 

Het is gelukt; we zijn een stap verder gekomen met de invulling van de groene poot van onze dorpenvisie: Wirdum is binnen Leeuwarden pilotdorp geworden voor een meer op natuur gericht maaibeheer, zoals dat ook in heemtuinen gebeurt. Op vier locaties in het dorp gaat de gemeente bloemrijke bermen en stinzeflora ontwikkelen.  De brede bermen van de Swichumerdyk tussen Swichum en Wirdum en het grasland rond het schelpenpad achter de Lege Dyk worden ontwikkeld tot bloemrijk klei hooiland. Langs de Loodyk in het dorp ter hoogte van de Wirdumervaart wordt de voedselrijke bovenlaag verwijderd, mogelijk al in de maand februari, en wordt een bloemrijk mengsel van wilde planten in gezaaid. Langs  het paadje vanaf het dorpspleintje richting Algerasingel wordt  stinzenflora aangeplant. Op de jaarvergadering van Dorpsbelang in februari zal een en ander toegelicht worden, maar ook nu kun je vragen en opmerkingen bij ons kwijt.

 

Stekjesdag bij de Golle?

 

Wij vroegen ons af of er animo is voor een Stekjes dag in de voortuin van de Golle omstreeks half april 2015. Een dag waarop je stekjes kan ruilen of (ver)kopen uit je eigen tuin of moestuin. Waar je informatie kunt uitwisselen over bijzondere tuinplanten, zoals stinzenflora, eetbare wilde planten, oude moestuinplanten en karakteristieke dorpstuinplanten. Waar je de mogelijkheid hebt om een kruidenbak te (zien) timmeren en stekjes aan te schaffen van lekkere en gezonde kruiden die erin passen.  Misschien doet de Vogelwacht ook wel mee. Bij voorbeeld met informatie over het zelf bouwen van vogelhuisjes of dat je deze kunt kopen. Dorpsbelang zorgt voor een bakje koffie of thee. Maar voordat we verder gaan, willen we graag weten wie het leuk vindt om mee te doen. Wie heeft stekjes van (moes)tuinplanten? Zijn er mensen die mee willen werken?  Laat het ons horen, je komt vast wel een van ons tegen in het dorp. Of mail naar dorpsbelang via db.wurdum.swichum@gmail.com

 

Namens Dorpsbelang, Werkgroep Groen (Froukje Boonstra,  Anneke Postema, Jaap de Boer, Johan Kruiger en Yvonne van Manen)

 

 

 

  

 

 

Intressant bericht? Deel het!