Agenda

  • Donderdag 14 september: Start W3 wandelaar Ale Postmus
  • Vrijdag 15 september: Start fietsers W3 klassieker
  • Zaterdag 16 september: Finish W3 klassieker

Twitter

Melle Mol

Lorem

Jo moatte der wol in bytsje moai waar by hawwe. En net sa as by myn merke op 8 septimber, dy’t spitich genôch om‘t waar net troch gie.

Dorpsbelang

Foriening Foar Dorpsbelangen Wurdum-Swichum, KvK 40001081 George Emersonstrjitte 55 9088BG Wirdum

Dorpsbelang is o.a. gesprekspartner voor de gemeente. Zij zet zich samen met de gemeente in voor een schone, veilige en prettige leefomgeving. U kunt bij uw dorpsbelang terecht als u ideeën hebt over ontwikkelingen in uw dorp. U bent welkom op het inloopspreekuur van de Dorpsbelang vergadering. Zie hiervoor de data en tijden in de agenda.

 

Anneke Hijman secretaris 058-2553347  / 0642540367

Hans Scheffer penningmeester NL51RABO0130920134

Johan Kruiger Duo-voorzitter

Rob Broersma (portefeuille abonnementen en advertenties)

Jan Klaren Duo-voorzitter (en portefeuille dorpshuis de Golle) 

 Alwien de Boer algemeen lid (portefeuille Tuorkefretter)

Kaart Wirdum en Swichum

Verzoek tot plaatsing activiteit op het mededelingenbord? Graag een mailtje naar db.wurdum.swichum@gmail.com of bellen naar 2552511 J. Klaren

Elk jaar brengt de gemeente dorpsprogramma's uit voor de bewoners van de gemeente Leeuwarden. Hierin staat onder meer informatie over de werkzaamheden van de gemeente Leeuwarden en woningcorporaties in uw wijk of dorp voor dat jaar.

Dorpenprogramma 2015

Intressant bericht? Deel het!