Agenda

  • Vrijdag 12 september: Melle Mol Merke
  • Zaterdag 13 september en zondag 14 september: Open Monumentendag 2014
  • 6 oktober: Dorpsbelang vergadering
  • 3 november: Dorpsbelang vergadering

Twitter

Melle Mol

Lorem

Einliks is it sa fier, de redaksje winsket elkenien in noflike fakansje mei folle sinne en fertier.

Nieuws

Bootjes afmeren

Bootjes afmeren

Het komt steeds meer voor in Wirdum dat er bootjes in het gemeentelijk plantsoen liggen waardoor het voor de gemeente lastig is om te maaien. Ook het gras onder deze bootjes heeft hier erg van lijden.
Lees meer...

Glasvezel in Friesland

Glasvezel in Friesland

Hoogwaardig breedband op het Friese platteland: samen maken we het mogelijk! De Provinsje Fryslân en coöperatieve vereniging Fryslân Ring nodigen u van harte uit om uw stem te laten horen middels een peiling van de behoefte onder burgers, bedrijven en andere belanghebbenden in het buitengebied.
Lees meer...

Baggeren Ringsleat

Baggeren Ringsleat

In september en oktober 2014 wil provincie Fryslân baggerwerkzaamheden in de Ringsleat uitvoeren. Deze werkzaamheden dragen bij aan het bevaarbaar maken van de Wurdumerfeart tussen Grou en Wirdum. Het baggeren is het laatste werk aan de Sloepenroute, waarvan het gedeelte tussen Wirdum en Leeuwarden in mei 2013 open ging. Inwoners van Wirdum merken vermoedelijk weinig van de werkzaamheden, die ver buiten het dorp plaatsvinden.
Lees meer...

Open Monumentendag 2014 in “Boarnsterhimse" dorpen

Open Monumentendag 2014 in “Boarnsterhimse

Dit jaar staan tijdens de Open Monumentendag in de gemeente Leeuwarden, zaterdag 13 september, de dorpen van de voormalige gemeente Boarnsterhim centraal. Bijzonder erfgoed zoals de eeuwenoude boerderij Tsienzerbuorren onder Reduzum en de voormalige Nederlands Hervormde pastorie in Wergea zullen zeker te bezichtigen zijn.
Lees meer...

Klik hier voor het volledige nieuws overzicht.

Melle Mol

Lorem

Einliks is it sa fier, de redaksje winsket elkenien in noflike fakansje mei folle sinne en fertier.