Agenda

  • Maandag 2 maart: Vergadering dorpsbelang
  • Donderdag 5 maart: Algemene ledenvergadering KDO
  • Vrijdag 6 maart: Schutjasavond
  • Zondag 8 maart: Korendag; Shantykoor De Middelsésjongers, Popkoar Sawat Suver en Aldereinkoar Set Troch

Twitter

Melle Mol

Lorem

Mei it libben is it krekt as mei in toanielstik. It komt der net op oan hoe lang it is, mar hoe goed at it spyle wurdt.

Nieuws

Waterrecreatie Wirdum

Waterrecreatie Wirdum

In onze dorpenvisie staat dat we meer met waterrecreatie willen doen. De sloepenroute is nu zo goed als klaar en om het nog beter te maken, werken we aan een plan voor ligplaatsen (voor passanten en bewoners) en een trailerhelling. Zo kunnen we ons dorp aantrekkelijker maken, ook voor bezoekers en sportvissers. De gemeente helpt mee aan het plan. Wat is het idee?
Lees meer...

Pilot nieuw groenbeheer

Pilot nieuw groenbeheer

In de vorige Tuorkefretter hebben we ’t hier al over gehad en inmiddels zijn we verder gekomen: Wirdum is binnen Leeuwarden pilotdorp geworden voor een meer op natuur gericht maaibeheer, zoals dat ook in heemtuinen gebeurt.
Lees meer...

Fan'e toer besjoen An de Vries

Fan'e toer besjoen An de Vries

Ek no wol ik (Bettie Jongbloed), krekt as foarige kear, in ferhaal mei jimme diele, skreaun troch An de Vries. Ien fan de boereferhalen dy’t foarlêzen waard by ús op de pleats tiidens de ferhalenroute op 12 maaie 2013
Lees meer...

Trafo Wirdum naar nieuwe toekomst? (update)

Trafo Wirdum naar nieuwe toekomst? (update)

Dorpsbelang Wirdum-Swichum bekijkt of een herbestemming van het karakteristieke transformatorhuisje aan de Tsjaerderdyk mogelijk is. Dorpsbelang heeft Stichting DBF gevraagd om te helpen. DBF heeft veel ervaring met herbestemmingen.
Lees meer...

Klik hier voor het volledige nieuws overzicht.

Melle Mol

Lorem

Mei it libben is it krekt as mei in toanielstik. It komt der net op oan hoe lang it is, mar hoe goed at it spyle wurdt.